TÜSEB tarafından yürütülmekte olan LİSANS ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK A1 PROJE DESTEK PROGRAMI 2024-A1-01 Çağrısı kapsamında üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencileri tarafından yürütülecek kısa süreli projeleri destekleyerek araştırma yapmaya teşvik etmek amaçlanmaktadır.

Bu çağrı kapsamında sağlık alanında yaşanan sorunların, mühendislik ve sağlık bilimlerinin ortak yaklaşımıyla ve sanayi iş birliğiyle çözümlenmesi planlanmaktadır. TÜSEB bu amaçla üniversitelerde öğrenim gören lisans öğrencileri tarafından hazırlanan çağrı başvuru alanı/alanları ilgili projeleri yürütmek ve geliştirmek için destek sağlayacaktır. Ayrıca, genç bilim insanlarının nitelikli biçimde yetişmesine liderlik edecektir.

Çağrı Destek Kapsamı:

Lisans Öğrencilerine Yönelik A1 Proje Destek Programı 2024-A1-01 Çağrısı

Destek Miktarı

50.000 TL

Destek Süresi

12 ay

Son Başvuru Tarihi

31/05/2024

 

Çağrı Kapsamındaki Başvuru Alanları:

Çağrı kapsamında aşağıdaki alanlar yönelik başvurular kabul edilecektir.

 • 1-Acil Sağlık Teknolojileri
 • 2-Askeri Sağlık Teknolojileri
 • 3-Beyin Bilgisayar Arayüzleri
 • 4-Biyoinformatik
 • 5-Engelli Bireyler için Destekleyici Teknolojiler
 • 6-Evde Bakım Hizmetlerine Yönelik Teknolojiler
 • 7-Giyilebilir Sağlık Teknolojileri
 • 8-Hızlı Tanı Kiti
 • 9-Klinik Karar Destek Sistemleri
 • 10-Medikal Robotik
 • 11-Nörobilim
 • 12-Protez ve Ortez Teknolojileri
 • 13-Rehabilitasyon Teknolojileri
 • 14-Sağlık Eğitimi Amaçlı Simülatör Tasarımı
 • 15-Sağlıkta Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları
 • 16-Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zekâ Uygulamaları
 • 17-Yapay Organ
 • 18-Yenilikçi İlaç Taşıyıcı Sistemleri