Erasmus+ Programı “Pilot a joint European degree label” çağrısı kapsamında “Joint European Degree Label in Engineering-Toward a European framework for engineering education -JEDI” projemiz kabul edilmiştir.

JEDI Projesi 11 ülkeden 16 yükseköğretim kurumu, 3 Avrupa Üniversitesinin konsorsiyum üyesi ve ENAEE ve CTI’nın asosiye üye olarak dahil olduğu bir Avrupa Birliği Erasmus+ 2022 Politika Uygulamaları projesidir. Projenin amacı, teknoloji ve mühendislik alanlarındaki ortak derece programlarını başarıyla tamamlayan öğrencilere verilecek olan Avrupa Etiketi için ortak kriterler önermek, uygulamak ve test etmektir. Bu etiket, mühendislik eğitiminde entegre bir Avrupa Çerçevesi oluşturmanın ilk aşaması olacaktır. Projede çalışmalar yoluyla oluşturulacak olan prototip, akademik ve kurumsal bir altyapı sunmasının yanı sıra gerçek koşullarda uygulanabilirliğini test etmek için konsorsiyum üyesi olan yükseköğretim kurumlarındaki 3 farklı ortak derece programında uygulanacaktır. Projenin süresi toplam 12 aydır.

Projenin yürütücüsü, halihazırda kurumsal bir proje olarak yürütmekte olduğumuz European Engineering Learning Innovation and Science Alliance-EELISA Projesi ortaklarımızdan Universidad Politecnica De Madrid-UPM’dir. EELISA Projesi Avrupa Üniversitesi girişimlerinden biri olup bu girişimin amacı yenilikçi ve çeşitli uzun-dönemli iş birlikleri yoluyla ortak Avrupa değerlerini ve güçlendirilmiş Avrupalı kimliğini teşvik etmek, yükseköğretim kurumlarını kalite, performans ve uluslararası rekabet konularında önemli bir atılım gerçekleştirmeleri için desteklemektir. Bu kapsamda, bir Avrupa Üniversitesi girişimi olan EELISA projesinin amacı da Avrupa yükseköğretimini dönüştürerek Avrupalı Mühendis tanımını yeniden yapmaktır. EELISA Projesi ortaklıklarından doğan diğer bir kurumsal proje olan ve yapısı ve organizasyonu itibariyle uluslararası ve disiplinlerarası bir nitelik sergileyen JEDI Projesinin İTÜ tarafında Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu koordinatörlüğünde Prof. Dr. Esra Çapanoğlu Güven ve Doç. Dr. Nilüfer Ülker araştırmacı olarak görev alacaktır.